Yüksek Katma Değerli, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin

yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine destek

Makine

Bilgisayar

Elektronik

Optik

Elektrikli Teçhizat

Eczacılık

Kimya

Ulaşım Araçları

sektörlerinde

ürün listeleri ilan edilecek

Bu ürünlere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkılacak

300+ ürün çeşidi yerlileşecek

İlk uygulama makine sektöründe başlayacak

YILLIK 30 MİLYAR $

TÜRKİYE’DE KALACAK

SOSYAL MEDYA

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.